ดร.สุรชัย ศรีสารครม นายกสมาคมอินสดา(INSDA)ประชุมหารือเพื่อจับมือกันกับ CDGและAITในการเตรียมการนำเสนอSCTอันเป็นวิทยาการบริหารจัดการประเทศอย่างชาญฉลาด ซึ่งได้ขยายผลและพัฒนามาจากระบบกาทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ(NERS) ให้แก่รัฐบาลไทยอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดไหน ทั้งนี้เพื่อนำประเทศสู่การพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน(SGC) พร้อมกับร่วมมือกันเพื่อส่งออกและถ่ายทอดเทคโนโลยีไปยังต่างประเทศทั้ง192ประเทศในUNต่อไป โดยก้าวต่อไปจะทำการเปิดตัวอย่างเป็นทางการและเชื้อเชิญบริษัทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาSCTตามยุทธศาสตร์CI-SEEM เข้าร่วมเป็นพลังในการขับเคลื่อนและพัฒนาธุรกิจร่วมกันต่อไป

"CI-SEEM"

C = Communication ประกอบด้วย1.ระบบการสื่อสารกลางภาครัฐที่มีความปลอดภัยสูงเชื่อมโยงด้วยความเร็วจากศูนย์กลางถึงทุกหน่วยงาน 2.ระบบNational Internet Gateway(NIG)เชื่อมโยงจากศูนย์กลางเข้าสู่ระบบ Internetทั้งภายในและต่างประเทศ 3.ระบบNIPNET Management 4.ระบบOSNA 5.ระบบ NCA 6.ระบบ NWIFI และ LWIFI

I = Infofmation ได้แก่NDB (NERS,NMIS,NGIS,NKM)

S = Service ได้แก่ระบบบริการประชาชนตั้งแต่เกิดไปจนตาย92ระบบ โดยมีลำดับความต้องการของสังคม30ลำดับดังต่อไปนี้
    Core E-Service of SCT

 1. Civil Registration
 2. ID Card & MPC
 3. Family Registration
 4. Election Registration
 5. Health Care
 6. Social Insurance
 7. Tax Payment
 8. Public Utilities Service
 9. E- Public Opinion & Decision
10.E-Voting
11.E-Passport
12.Driver License & Car Registration
13.Labor Weal-fare
14.E-Job
15.Land Registration
16.Custom
17.Immigration
18.Criminal Investigation
19.Justice Process
20.Investment Support Process
21.Agriculture Production Support Process & Cro-op
22.Manufacture Support Process
23.E-Commerce
24.Gun Registration
25.Truism Services
26.Military Manpower
27.Social Security System
28.E-Lerning & E-student
29.Smart Officer
30.Social Network 

E = Education ประกอบด้วย 1.ระบบ E-Lerning และการเรียนรู้แบบ4มิติ 2.ระบบ E-Student และการบริหารการศึกษา 3.ระบบ Experts Social Network 4.ระบบ E-Book และระบบ E-Library 5.ระบบ GKM

E = Economy ประกอบด้วย 1.ระบบ E-commerce 2.ระบบ E-Logistics 3.ระบบ NGWP 4.ระบบ E-Purse 5.ระบบ E-Warehouse & Stock Inventory 6.ระบบ Commercial Shop & Department Store Management 7.Hotel & Resort management 8. Restaurant Management 9. Cro-op Management 

M = Management ประกอบด้วย 1.ระบบ ERP++ 2.Community & Urban Management 3.Hospital Management 4.Tempel & Monk Management 5.Election & Public Decision Management 6. Home & Office Management 7.Eco Management 8. Water & Dam Management 9. Public Utilities Management 10. Traffic Management

Comment