จากการริเริ่มของโครงการจังหวัดอัจฉริยะ (Smart Province) ของ  "นายสุรชัย ศรีสารคาม"   อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกและด้วยความร่วมมือจากกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น  ได้ร่วมมือกันนำเทคโนโลยีเครื่องผลิตก๊าซไบไอมีเทนเครื่อง ต้นแบบนี้มาติดตั้งภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตองครักษ์ ทุกๆวัน เศษอาหารประมาณ 100 กิโลกรัมจะถูกนำมาใส่ในเครื่องผลิตก๊าซไบโอมีเทนที่จากนั้นเศษอาหารจะถูกนำมาใส่ในถังความร้อนที่อุณหภูมิ 36-40 องศาเซลเซียสเพื่อให้แบคทีเรียเติบโต ก่อนจะถูกนำไปปรับค่า PH และหมักในถังเพื่อให้เศษอาหารย่อยสลายจนเกิดกรดและก๊าซมีแทน ซึ่งก๊าซมีเทนที่ได้ในขั้นตอนนี้จะยังไม่สะอาด มีกลิ่นเหม็น และติดไฟง่ายเพราะมี 'ก๊าซไข่เน่า' ปะปนอยู่ จึงต้องนำมาทำความสะอาดและเอาความชื้นออกเพื่อให้ได้พลังงานสะอาด ก่อนจะนำไปอัดลงถัง

เครื่องผลิตก๊าซไบไอมีเทนเครื่องนี้เป็นเครื่องต้นแบบที่ผลิตมาจากมหาวิทยาลัยนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ก่อนถูกนำมาติดตั้งที่นี่แล้วกว่า 1 ปี   ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงเศรษฐกิจ  การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นกับจังหวัดนครนายก   ซึ่งญี่ปุ่นใช้เวลาศึกษาเทคโนโลยีนี้  3-5 ปี และต้องการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ร่วมกับไทย

Comment